Commercial Break

Wednesday, June 12, 2013

Hukum wanita yang menunaikan Fardhu Haji bersendirian

Assalamualaikum semua.

Soal haji ini adalah bersumberkan Tabung Haji.

Soalannya:
Adakah wajib seorang perempuan menunaikan Fardhu Haji bersendirian?

Jawapan:
Tidak wajib, ia di syaratkan pergi bersama-sama suami atau mahramnya atau perempuan yang 'thiqat' iaitu yang di percayai, sekurang-kurangnya dua orang tetapi harus baginya pergi dengan seorang perempuan thiqah atau seorang diri sekiranya ia yakin terjamin keselamatan dirinya.

No comments:

Post a Comment