Commercial Break

Friday, October 12, 2012

Day 39 (30 November 2011,part 4) - Masjid-masjid lain di Madinah

Sesungguhnya Allah telah mendengar (dan memperkenan) aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu (wahai Muhammad) mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah (mengenai perkara yang menyusahkannya), sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Surah Al Mujadalah, Ayat 1Antara masjid-masjid bersejarah lain yang terdapat di Madinah adalah seperti berikut:


Masjid Ali bin Abu Talib
sources gambar:googleMasjid Abu Bakar As Shiddiq
Masjid Jumuah

Masjid Uthman bin Affan
Masjid BilalMasjid EjabaMasjid GhumamahMasjid Umar


Masjid Fatima


No comments:

Post a Comment